یکی از راههای بهبود جلای سطح پروفیل آلومینیوم عملیات شات بلاست می باشد،در این روش با پاشش گلوله های فلزی به پروفیل آلومینیوم و ایجاد سطحی یکنواخت بر روی آن جلوه ظاهری پروفیل بهتر می شود . قطر ساچمه ها میتواند از حدود یک میلیمتر تا حدود 50 میکرومتر باشد که طبیعتاً هر چه قطر ساچمه ریزتر باشد لطافت سطح بیشتر خواهد بود .
بعد از انجام عملیات شات بلاست :
1. خطوط طولی اکستروژن که به صورت سایه روی پروفیل های خام دیده می شوند ، به طور کامل ۱۰۰% محو شده و از بین می روند.
2. آلودگی های فیزیکی شامل ( پلیسه ها ، گرد و غبار و… ) که در حین مراحل اکستروژن و بعد از آن روی پروفیل ها ایجاد می شوند، تا حد زیادی بر طرف و تمیز می گردد.
3. دون دون شدگی های حاصل از گرافیت و پلیسه های سطح پروفیل تا حد زیادی بر طرف می شود.
می توان از شات بلاست به همراه دیگر عملیات شیمیائی و مکانیکی  به صورت ترکیبی نیز بهره برداری کرد .

آلومینیوم بهفرد - پروفیل آلومینیوم - انادایز (آنودایز) پروفیل الومینیوم - شات بلاست پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد – پروفیل آلومینیوم – انادایز (آنودایز) پروفیل الومینیوم – شات بلاست پروفیل آلومینیوم

آنودایز1 آنودایز2 آنودایز3

۰۷/۰۷/۱۳۹۹
آلومینیوم بهفرد - پروفیل آلومینیوم - انادایز (آنودایز) پروفیل الومینیوم - شات بلاست پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد – آنادایز (آنودایز) پروفیل آلومینیوم – شات بلاست پروفیل آلومینیوم

یکی از راههای بهبود جلای سطح پروفیل آلومینیوم عملیات شات بلاست می باشد،در این روش با پاشش گلوله های فلزی به پروفیل آلومینیوم و ایجاد سطحی […]