پولیش مکانیکی که با حرف اختصاری P معرفی می شود؛.خدمات پولیش پروفیل آلومینیوم جهت دستیابی
به افکت سطحی براق [ Shiny ] و یکنواخت تراست.

در این روش ابتدا پروفیل های شما با طول یکسان روی میز دستگاه پولیش شارژ میشوند.
با استارت دستگاه، میز، پروفیل ها را به زیر نمد های ویژه ی پولیش
{ که با سرعت بالای ۱۰۰۰ دور در دقیقه در حال چرخش هستن} هدایت مینماید.
در حین عبور پروفیل ها از داخل دستگاه پولیش آلومینیوم ، خمیر پولیش  ، روی نمد های پولیش به صورت اتومات پاشش میشود.
در اثر سایش چرب نمد و خمیر مخصوص با سطح پروفیل آلومینیوم، در سطح میکروسکوپی، سایش و صیقل بسیار ظریفی به صورت یکنواخت و میلیونی، روی مولکول های سطحی آلومینیوم اتفاق می افتد که ضمن آینه ای شدن سطوح، سایه های نامنظم اکستروژن را برطرف و یکنواخت می نماید.

آلومینیوم بهفرد - پروفیل آلومینیوم - پولیش پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد – پروفیل آلومینیوم – پولیش پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد - پروفیل آلومینیوم - پولیش پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد – پروفیل آلومینیوم – پولیش پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد - پروفیل آلومینیوم - پولیش پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد – پروفیل آلومینیوم – پولیش پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد - پروفیل آلومینیوم - پولیش پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد – پروفیل آلومینیوم – پولیش پروفیل آلومینیوم

۱۴/۰۷/۱۳۹۹
آلومینیوم بهفرد - پروفیل آلومینیوم - پولیش پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد – پولیش پروفیل آلومینیوم

پولیش مکانیکی که با حرف اختصاری P معرفی می شود؛.خدمات پولیش پروفیل آلومینیوم جهت دستیابی به افکت سطحی براق [ Shiny ] و یکنواخت تراست. در […]
۰۲/۱۱/۱۳۹۵
آلومینیوم

لغو تحریم شرکت آلومینیوم ایران از سوي اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا تحریم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت (اوپیک)، شرکت مدیریت و عملیات بهره برداری پتروپار (POMC)، شرکت مهندسی و منابع پتروپارس (PRE) و […]