نام قالب : سالید با سمبه مخفی
6104_-_Shaneh_70   تجربی  شبیه‌سازی
اندازه المان‌ها  –  سه پنجره و مش کلی (5,2)
با مش (2,0.6)
فاصله (0.2)
زمان شبیه‌سازی  –  72ساعت +
نوع تحلیل  –  LAG

تفاوت پیشروی در نواحی مختلف  –
P(1):59.29-P(3):44.87

نیروی اکستروژن

پیشنهاد: بدون اعمال حرارت_ همانطور که مشاهده می شود بیشترین طول متناظر با نقطه P1:59.29-40=19.29 در انتهای پره هایی که در مرکز قرار دارند و کمترین طول در ابتدای پره ها متناظر با نقطه P3:44.78-40=4.78 می باشد زیاد آمدن نوک پره ها باعث چین خوردگی می شود بنابراین اصلاحاتی میبایست برروی قالب انجام گیرد. بیرینگ زیر دوخت مواد کاهش یافت وپایه های ورودی مواد فیلت خورده است تا ورود مواد روان تر شده و  مجددا در فولدر99.03.20 بارگذاری گردید و همانطور که درعکس دوم مشاهده می گردد پروفیل همگن تر شده است . و قالب برای تولید ارسال گردید.

۱۰/۰۴/۱۳۹۹
طراحی و ساخت پروفیل آلومینیوم اختصاصی - پروفیل آلومینیوم - آلومینیوم بهفرد

طراحی و تولید پروفیل آلومینیوم اختصاصی در آلومینیوم بهفرد

نام قالب : سالید با سمبه مخفی 6104_-_Shaneh_70   تجربی  شبیه‌سازی اندازه المان‌ها  –  سه پنجره و مش کلی (5,2) با مش (2,0.6) فاصله (0.2) زمان شبیه‌سازی  […]
۰۸/۰۴/۱۳۹۹
Full page photo {2020-06-28}

نرم افزار deform 3D – ساخت قالب پروفیل آلومینیوم

Deform 3D یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای المان محدود است که طریقه ی کارکردن با ان به تسلط فوق العاده بر مباحث مهندسی نیاز دارد. […]
۰۷/۰۴/۱۳۹۹
طراحی پروفیل - پروفیل آلومینیوم - آلومینیوم بهفرد

فرآیند شبیه سازی تولید پروفیل آلومینیوم

  نام قالب 6114 – Holder 24 – Momtazan تجربی شبیه‌سازی اندازه المان‌ها – سه پنجره و مش کلی (5,2) با مش (2,0.6) فاصله (0.25) زمان […]