دانلود فایل PDF چرا اینورتر

چرا اینورتر ؟

 

چون دستگاه اینورتر وسیله ای است که الکتروموتور اسنکرون معمولی را در تمام دورها   ( 1 دور در دقیقه تا 3 برابر دور نامی ) با حد اکثر قدرت نامی  به گردش درمی آورد.

 اختراع اینورتر که در حقیقت یک مبدل است ( Voltage Source INVERTER ) توانسته تحول چشمگیری در صنایع تولید پروفیل آلومینیوم ایجاد نماید . اینورتر با تبدیل ولتاژ شبکه  به ولتاژ مستقیم  DC  و سپس  با کنترل دو پارامتر   ولتاژ و فرکانس قادر است موتور را در تمام دورها با حد اکثر قدرت به گردش در اورد.

 

۱۳/۰۲/۱۳۹۵
اینورتر

چرا اینورتر ؟

چرا اینورتر ؟؟ چون دستگاه اینورتر وسیله ای است که الکتروموتور اسنکرون معمولی را در تمام دورها ( 1 دور در دقیقه تا 3 برابر دور نامی ) با حد اکثر قدرت نامی به گردش درمی آورد. اختراع اینورتر که در حقیقت یک مبدل است ( Voltage Source INVERTER ) توانسته تحول چشمگیری در صنایع ایجاد نماید . اینورتر با تبدیل ولتاژ شبکه به ولتاژ مستقیم DC و سپس با کنترل دو پارامتر ولتاژ و فرکانس قادر است موتور را در تمام دورها با حد اکثر قدرت به گردش در اورد.