پروفیل آلومینیوم - طراحی پروفیل آلومینیوم - آلومینیوم بهفرد

پروفیل آلومینیوم – طراحی پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد

 

پروفیل آلومینیوم و هندسه ی آن

قالب سازان بهفرد قابلیت طراحی و ساخت انواع پروفیلهای آلومینیومی به روش اکستروژن را دارد . در عکس زیر قسمتی از مقاطع آلومینیومی تولید شده را ملاحظه فرمایید .

 

پروفیل آلومینیوم - پروفیل اکستروژن آلومینیوم - آلومینیوم بهفرد

پروفیل آلومینیوم – پروفیل اکستروژن آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد