شرکت قالب سازان بهفرد در زمینه خرید و فروش شمش ، بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ و سایر آلیاژهای انجمن آلومینیوم آمریکا (AAA) فعالیت می نماید.
قیمت روز شمش آلومینیوم ، بیلت آلومینیوم و ضایعات پروفیل آلومینیوم را از اینجا دنبال کنید .

قیمت به روز 1400/04/29

نام محصولات قیمت به ریال
شمش ایرالکو99.8 616.000
شمش المهدی 99.5 590.000
شمش جنوب99.85 616.000
بیلت ایرالکو 675.000
بیلت شرکتی دی سی هموژن 660.000
بیلت دست ریز 570.000
تاریخ نرخ آلومینیوم آلیاژی آلومینیوم
00/04/21 نقدی 2237.5 2449
00/04/22 نقدی 2237 2478
00/04/23 نقدی 2237 2509
00/04/24 نقدی 2237 2495
00/04/25 نقدی 2236.5 2493
00/04/28 نقدی 2236 2425

لطفا برای اطلاع از قیمت های پرس اکستروژن آلومینیوم و قالب اکستروژن آلومینیوم به دلیل تنوع با دفتر تماس بگیرید .