شرکت قالب سازان بهفرد در زمینه خرید و فروش شمش ، بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ و سایر آلیاژهای انجمن آلومینیوم آمریکا (AAA) فعالیت می نماید.
قیمت روز شمش آلومینیوم ، بیلت آلومینیوم و ضایعات پروفیل آلومینیوم را از اینجا دنبال کنید .

قیمت به روز 1400/06/24

نام محصولات قیمت به ریال
شمش ایرالکو99.8 795.000
شمش المهدی 99.5 765.000
شمش جنوب99.85 795.000
بیلت ایرالکو 880.000
بیلت شرکتی دی سی هموژن 850.000
بیلت دست ریز 730.000
تاریخ نرخ آلومینیوم آلیاژی آلومینیوم
00/06/16 نقدی 2325 2470.5
00/06/17 نقدی 2360 2794
00/06/18 نقدی 2550 2839.5
00/06/19 نقدی 2550 2924
00/06/22 نقدی 2475 2950
00/06/23 نقدی 2475 2847

لطفا برای اطلاع از قیمت های پرس اکستروژن آلومینیوم و قالب اکستروژن آلومینیوم به دلیل تنوع با دفتر تماس بگیرید .