شرکت قالب سازان بهفرد در زمینه خرید و فروش شمش ، بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ و سایر آلیاژهای انجمن آلومینیوم آمریکا (AAA) فعالیت می نماید.
قیمت روز شمش آلومینیوم ، بیلت آلومینیوم و ضایعات پروفیل آلومینیوم را از اینجا دنبال کنید .

قیمت به روز 1400/02/01

نام محصولات قیمت به ریال
شمش ایرالکو99.8 605.000
شمش المهدی 99.7 600.000
شمش جنوب99.85 605.000
بیلت ایرالکو 650.000
بیلت شرکتی دی سی هموژن 635.000-640.000
بیلت دست ریز 520.000
تاریخ نرخ آلومینیوم آلیاژی آلومینیوم
00/01/24 نقدی 1976 2278
00/01/25 نقدی 1977 2297.5
00/01/26 نقدی 1978.5 2328
00/01/27 نقدی 1979.5 2308.5
00/01/30 نقدی 1950 2331
00/01/31 نقدی 1900.5 2324

لطفا برای اطلاع از قیمت های پرس اکستروژن آلومینیوم و قالب اکستروژن آلومینیوم به دلیل تنوع با دفتر تماس بگیرید .