پروفیل آلومینیوم - آلومینیوم بهفرد - ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم

پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد – ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم

 

پروفیل آلومینیوم - آلومینیوم بهفرد - ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم

پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد – ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم

ساخت قالب پروفیل آلومینیوم به روش اکستروژن با سیستم سنتی

در روش سنتی ابتدا ازشاخه فولاد با قطر مناسب بریده شده  بعد از تراشکاری به  بلوک قالب تبدیل میشود، خط کشی روی بلوک قالب انجام شده وسپس  به وسیله فرزکاری دستی(manual) واسپارک کاری قسمت های اضافه ی بلوک حذف می شود ،  سپس توسط ماشینهای وایرکات مقطع پروفیل ایجاد می گردد و بعد از آن استادکار  به وسیله سوهان یا سمباده و سنگ انگشتی با مهارت خود قالب را پرداخت کرده و اصطلاحا فیلر می شود در مرحله بعدی قالب برای عملیات حرارتی ارسال گردیده و پس از ان قالب برای تولید پروفیل الومینیوم ارسال می گردد .

از مزیت های این روش ساخت قالب اکستروژن ، قیمت پایین و سرعت بالای انجام کار می باشد و از معایب آن اتکا به دقت قالبساز و عدم تکرارپذیری و ایجاد مشکل در اصطلاح قالب را می توان نام برد.