در زمان تولید پروفیل آلومینیوم بر روی سطح پروفیل های خام که به روش اکستروژن از بلیت تولید می شوند ،
به دلیل مکانیزم عبور تحت فشار آلومینیوم به صورت خمیر از داخل قالب اکستروژن ، دو نوع از خطوط ایجاد می شود که یک نوع بر اثر جای گیری نا منظم مواد ایجاد می شود که به نوع بیلت اولیه بستگی دارد و نوع دوم خطوط طولی هستند که بر اثر عملیات تولید تحت فشار پروفیل ایجاد میشود که خطوط نوع دوم را می توان تا حدودی با عملیات شیمیایی (آنادایز) و به صور کامل با انجام عملیات فیزیکی از بین برد.

جهت دستیابی به سطح طرح دار منحصر به فرد و یکدست خش دار و حذف تمامی خطوط و سایه های
نا منظم اکستروژن پروفیل ، از خدمات گریندینگ مکانیکی ( قبل از آنادایز ) می توان بهره برد که با حرف اختصاری G نمایش داده می شود. گاهی برای براق شدن سطح پروفیل بعد از عملیات گریندینگ پروفیل را پولیش می کنند که با حرف اختصاری GP نمایش داده میشود

آلومینیوم بهفرد - پروفیل آلومینیوم - آنادایز پروفیل آلومینیوم -  خدمات گریندینگ پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد – پروفیل آلومینیوم – آنادایز پروفیل آلومینیوم – خدمات گریندینگ پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد - پروفیل آلومینیوم - آنادایز پروفیل آلومینیوم -  خدمات گریندینگ پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد – پروفیل آلومینیوم – آنادایز پروفیل آلومینیوم – خدمات گریندینگ پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد - پروفیل آلومینیوم - آنادایز پروفیل آلومینیوم -  خدمات گریندینگ پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد – پروفیل آلومینیوم – آنادایز پروفیل آلومینیوم – خدمات گریندینگ پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد - پروفیل آلومینیوم - آنادایز پروفیل آلومینیوم -  خدمات گریندینگ پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد – پروفیل آلومینیوم – آنادایز پروفیل آلومینیوم – خدمات گریندینگ پروفیل آلومینیوم

۰۹/۰۳/۱۴۰۰
آلومینیوم بهفرد - پروفیل آلومینیوم - آنادایز پروفیل آلومینیوم - خدمات گریندینگ پروفیل آلومینیوم

آنادایز پروفیل آلومینیومی

در زمان تولید پروفیل آلومینیوم بر روی سطح پروفیل های خام که به روش اکستروژن از بلیت تولید می شوند ، به دلیل مکانیزم عبور تحت […]