نام قالب
6112_ Shaton تجربی شبیه‌سازی
اندازه المان‌ها – سه پنجره و مش کلی (5,2)
با مش (3,1)
فاصله (0.35)
زمان شبیه‌سازی – 72ساعت +
نوع تحلیل – LAG
شکل کلی

طراحی پروفیل آلومینیوم - آلومینیوم بهفرد

طراحی پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد

تفاوت پیشروی در نواحی مختلف – P(1):49.39-p(2):32.13
P(1):41.96-p(2):24.16

نیروی اکستروژن

پیشنهاد: بدون اعمال حرارت_ همانطور که مشاهده می شود قسمت ضخیم تر پروفیل متناظر با نقطه P1:49.39-10=39.39 بیشترین طول را دارد و با شیبی به انتهای بازوها که می رویم طول پروفیل کاهش می یابد به گونه ای که کمترین طول متناظر با نقطه P2:32.13-10=22.13 در انتهای بازوها می باشد که این امرکمی سبب نازک شدن فیلر بازوها گردیده بنابراین قالب برای اصلاح ارسال گردید. بیرینگ در قسمت نوک بازوها که کمتر آمده از 5 میلی متر به 3 میلی متر کاهش یافت و در فولدر 99.04.10 بارگذاری گردید اما همانطور که در عکس دوم مشاهده می شود اختلاف معنا داری در مینیم و ماکزیمم پروفیل مشاهده نگردید با توجه به این امر که میزان طولی که در استپ برابر(58) خارج شده است در حالتی که بیرینگ کاهش یافته ، کاهش داشته در صورتیکه بر مبنای تجارب قبلی میبایستی در حالت دوم روانتر شده و طول بیشتری خارج میگردیده براین اساس مجددا هر دو قالب با بیرینگ 5 و 3 در فولدر های 99.04.14 بارگذاری گردیدند و همان نتایج قبلی به دست آمد و در نهایت با توجه به نتایج و بررسی روند افزایش طول پروفیل که میزان اختلاف در مینیم و ماکزیمم در طول پروسه افزایش نیافته و صرفا همان میزان اولیه باقی مانده است مقرر گردید قالب با بیرینگ 5 میلی متر برای تولید ارسال گردد

۱۷/۰۴/۱۳۹۹
طراحی پروفیل آلومینیوم - آلومینیوم بهفرد

طراحی قالب و پروفیل آلومینیوم در شبیه ساز فرآیند اکستروژن deform 3D

نام قالب 6112_ Shaton تجربی شبیه‌سازی اندازه المان‌ها – سه پنجره و مش کلی (5,2) با مش (3,1) فاصله (0.35) زمان شبیه‌سازی – 72ساعت + نوع […]
۱۰/۰۴/۱۳۹۹
طراحی و ساخت پروفیل آلومینیوم اختصاصی - پروفیل آلومینیوم - آلومینیوم بهفرد

طراحی و تولید پروفیل آلومینیوم اختصاصی در آلومینیوم بهفرد

نام قالب : سالید با سمبه مخفی 6104_-_Shaneh_70   تجربی  شبیه‌سازی اندازه المان‌ها  –  سه پنجره و مش کلی (5,2) با مش (2,0.6) فاصله (0.2) زمان شبیه‌سازی  […]