نام قالب

6114 – Holder 24 – Momtazan

تجربی شبیه‌سازی
اندازه المان‌ها سه پنجره و مش کلی (5,2)

با مش (2,0.6)

فاصله (0.25)

زمان شبیه‌سازی 72ساعت +
نوع تحلیل LAG
شکل کلی
تفاوت پیشروی در نواحی مختلف P(1):89.02-p(2):81.99

 

نیروی اکستروژن  

 

 

پیشنهاد: بدون اعمال حرارت_ همانطور که مشاهده می شود قسمت های ضخیم پروفیل که در عرض قوطی هستند بیشترین طول متناظر با  نقطه  P1:89.02-73=16.02 در میانه عرض قوطی و کمترین طول متناظر با نقطه p2:81.99-73=8.99 در کنار زایده ای که نزدیک به عرضی که دارای بیشترین طول می باشد است . با توجه به تجارب گذشته و شکل پروفیل این میزان اختلاف باعث بروز مشکل نگردیده لذا قالب برای تولید ارسال گردید.

۰۷/۰۴/۱۳۹۹
طراحی پروفیل - پروفیل آلومینیوم - آلومینیوم بهفرد

فرآیند شبیه سازی تولید پروفیل آلومینیوم

  نام قالب 6114 – Holder 24 – Momtazan تجربی شبیه‌سازی اندازه المان‌ها – سه پنجره و مش کلی (5,2) با مش (2,0.6) فاصله (0.25) زمان […]
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
photo_۲۰۱۸-۰۱-۰۹_۱۰-۳۸-۰۳

برگزاري تور صنعتي بازديد از کارخانه آلومينيوم ايران

    برگزاري تور صنعتي بازديد از کارخانه آلومينيوم ايران لينک خبر : ⬅️ http://www.alinclub.com/news.aspx?nid=15447
۲۱/۰۸/۱۳۹۶
photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۱_۲۳-۰۸-۵۴

پنجمين كنفرانس بين المللي آلومينيوم ايران IIAC2018

پنجمين كنفرانس بين المللي آلومينيوم ايران IIAC2018