پروفیل مهندسی – پروفیل شیاردار

برای ساخت بدنه ماشین آلات صنعتی از پروفیل های آلومینیومی به شکل خاص که در تصویر مشاهده می شود به عنوان پروفیل های مهندسی استفاده می شود این پروفیل ها به شکلی طراحی شدند که با استفاده از از ابزارهای استاندارد تبدیل به ماشین های سی ان سی و متحرک شود

 

آلومینیوم بهفرد - پروفیل شیاردار آلومینیوم - پروفیل مهندسی آلومینیوم

آلومینیوم بهفرد – پروفیل شیاردار آلومینیوم – پروفیل مهندسی آلومینیوم

 

 

۱۳/۰۵/۱۳۹۹
پروفیل مهندسی - پروفیل صنعتی - آلومینیوم بهفرد

پروفیل مهندسی – پروفیل شیاردار

پروفیل مهندسی – پروفیل شیاردار برای ساخت بدنه ماشین آلات صنعتی از پروفیل های آلومینیومی به شکل خاص که در تصویر مشاهده می شود به عنوان […]