بهفرد

 

هندسه پروفیل آلومینیوم

قالب سازان بهفرد قابلیت طراحی و ساخت انواع پروفیلهای آلومینیومی به روش اکستروژن را دارد . در عکس زیر قسمتی از مقاطع آلومینیومی تولید شده را ملاحظه فرمایید .

 

پروفیل اکستروژن آلومینیوم بهفرد

پروفیل اکستروژن آلومینیوم بهفرد