شرکت قالب سازان بهفرد در زمینه خرید و فروش شمش ، بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ و سایر آلیاژهای انجمن آلومینیوم آمریکا (AAA) فعالیت می نماید.

قیمت روز شمش آلومینیوم ، بیلت آلومینیوم و ضایعات پروفیل آلومینیوم را از اینجا دنبال کنید.

 

پروفیل اکستروژن آلومینیوم بهفرد

پروفیل اکستروژن آلومینیوم بهفرد

 

قالب اکستروژن آلومینیوم بهفرد

قالب اکستروژن آلومینیوم بهفرد

 

لطفا برای اطلاع از قیمت های پرس اکستروژن و قالب اکستروژن به دلیل تنوع با دفتر تماس بگیرید .