شرکت قالب سازان بهفرد در زمینه خرید و فروش شمش ، بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ و سایر آلیاژهای انجمن آلومینیوم آمریکا (AAA) فعالیت می نماید.
قیمت روز شمش آلومینیوم ، بیلت آلومینیوم و ضایعات پروفیل آلومینیوم را از اینجا دنبال کنید .

قیمت به روز 1400/01/18

نام محصولات قیمت به ریال
شمش ایرالکو99.8 578.000
شمش المهدی 99.7 575.000
شمش جنوب99.85 578.000
بیلت ایرالکو 625.000
بیلت شرکتی دی سی هموژن 615.000
بیلت دست ریز 490.000
تاریخ نرخ آلومینیوم آلیاژی آلومینیوم
00/01/05 نقدی 2185 2208
00/01/06 نقدی 2169 2260.5
00/01/09 نقدی 2134.5 2255.5
00/01/10 نقدی 2134.5 2220.5
00/01/11 نقدی 2041 2212.5
00/01/17 نقدی 2042 2247

لطفا برای اطلاع از قیمت های پرس اکستروژن آلومینیوم و قالب اکستروژن آلومینیوم به دلیل تنوع با دفتر تماس بگیرید .