شرکت قالب سازان بهفرد در زمینه خرید و فروش شمش ، بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ و سایر آلیاژهای انجمن آلومینیوم آمریکا (AAA) فعالیت می نماید.
قیمت روز شمش آلومینیوم ، بیلت آلومینیوم و ضایعات پروفیل آلومینیوم را از اینجا دنبال کنید .

قیمت به روز 99/10/24

نام محصولات قیمت به ریال
شمش ایرالکو99.8 548.000
شمش المهدی 99.7 545.000
شمش جنوب99.85 549.000
بیلت ایرالکو 600.000-595.000
بیلت شرکتی دی سی هموژن 585.000-580.000
بیلت دست ریز 490.000
تاریخ نرخ آلومینیوم آلیاژی آلومینیوم
99/10/16 نقدی 1921.5 2027.5
99/10/17 نقدی 1958.5 2062.5
99/10/18 نقدی 1958.5 2008
99/10/19 نقدی 1968.5 2029.5
99/10/22 نقدی 1974 2008
99/10/23 نقدی 1974 2025.5

لطفا برای اطلاع از قیمت های پرس اکستروژن آلومینیوم و قالب اکستروژن آلومینیوم به دلیل تنوع با دفتر تماس بگیرید .