شرکت قالب سازان بهفرد در زمینه خرید و فروش شمش ، بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ و سایر آلیاژهای انجمن آلومینیوم آمریکا (AAA) فعالیت می نماید.
قیمت روز شمش آلومینیوم ، بیلت آلومینیوم و ضایعات پروفیل آلومینیوم را از اینجا دنبال کنید .

قیمت به روز 99/06/12

نام محصولات قیمت به ریال
شمش ایرالکو99.8 478.000
شمش المهدی 99.7 475.000
شمش جنوب99.85 478.000
بیلت ایرالکو 495.000
بیلت شرکتی دی سی هموژن 495.000
بیلت دست ریز 420.000
تاریخ نرخ آلومینیوم آلیاژی آلومینیوم
99/06/03 نقدی 1322 1735.5
99/06/04 نقدی 1342 1733
99/06/05 نقدی 1320 1737
99/06/06 نقدی 1300 1738
99/06/07 نقدی 1300.5 1762
99/06/11 نقدی 1460 1781.5

لطفا برای اطلاع از قیمت های پرس اکستروژن آلومینیوم و قالب اکستروژن آلومینیوم به دلیل تنوع با دفتر تماس بگیرید .