714

قالب سازی اکستروژن به روش سنتی

خلاصه روند ساخت قالب :

در روش سنتی بعد از تراشکاری بلوک قالب، خط کشی روی قالب انجام شده و به وسیله ماشینکاری قسمت های اضافه بلوک ماشین کاری می شود ،  سپس به وسیله سوهان و سنگ انگشتی قالب فیلر می گردد .

 

مزیت ها:

  • قیمت پایین.

 

معایب:

  • عدم تکرار پذیری.
  • وابستگی زیاد به مهارت ماشین کار.