bilet aluminium dc

 

بیلت DC

Direct Chilled

در سال ۱۳۷۵ شرکت تعاونی صنایع آلومینیوم اقدام به نصب و راه اندازی ماشین (DC (Direct Chilled یا تَبرید مستقیم نمود که برای تمایز بین بیلت های تولیدی ایرالکو با سایرین این اسم بکار میرود بعد ها شرکت های دیگری نیز اقدام به این کار کرده اند .

 

bilet aluminium