قالب اکستروژن آلومینیوم بهفرد | ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم | قیمت فروش پروفیل آلومینیوم | مقاطع پروفیل صنعتی آلومینیومی | طراحی پروفیل اکستروژن آلومینیوم | قیمت بیلت آلومینیوم | قالب سازی پروفیل اکسترود آلومینیوم | پرس اکستروژن آلومینیوم | قالب آلومینیوم اختصاصی | اکسترودر آلومینیوم | قالب کانفرم | قالب اکسترود CAD CAM

قالب سازی بهفرد از سال 1380 شروع به تولید قالب اکستروژن نمود و در سال 1388 تحت نام شرکت قالب سازان بهفرد با مسئولیت محدود در تهران به ثبت رسید و در زمینه های پروفیل اکستروژن, طراحی پروفیل آلومینیوم, پروفیل اکستروژن آلومینیوم, ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم, قالب اکستروژن آلومینیوم, فروش پروفیل آلومینیوم, قیمت اکستروژن آلومینیوم, ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم, مقاطع پروفیل صنعتی آلومینیومی, طراحی پروفیل اکستروژن آلومینیوم, قیمت بیلت آلومینیوم, قالب سازی پروفیل اکسترود آلومینیوم, پرس اکستروژن آلومینیوم, قالب آلومینیوم اختصاصی, اکسترودر آلومینیوم, قالب کانفرم و ساخت قالب اکسترود CAD و CAM فعالیت می نماید. ما توانسته ایم با بهره گیری از ربع قرن تجربه ، دانش روز و فن اوری نوین از طریق متخصصین دانشگاهی و همکاری با کارخانه های تولید پروفیل اکستروژن آلومینیومی تبدیل به یک واحد مدرن و پویا در طراحی پروفیل آلومینیوم ، ساخت قالب اکستروژن و تولید پروفیل اکسترود الومینیوم شویم . در حا ل حاضر او لین و تنها تو لید کننده قا لب اکستروژن آلومینیوم به روش CAD_CAM در ایران هستیم حضور مهندسین و مشاورین فنی و مدیریتی کارامد تا کنون شرکت قالب سازان بهفرد را در نیل به این هدف مهم یاری داده اند. شرکت قالب سازان بهفرد برای ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم تجهیز گردیده است که مهمترین تجهیزات ما کامپیوترهای پر قدرت برای طراحی قا لب اکستروژن به شکل سه بعدی و شبیه سازی فرایند اکستروژن ، ماشین فرز CNC ، ماشین تراش ، ماشین اسپارگ ، و بقیه تجهیزات مربوطه است . ولی تا کنون انجام پروژه های ساخت پرس اکستروژن الومینیوم ، نوساری و بازسازی پرس ها و خطوط تو لید موجود ، انتقال خطوط تو لید پروفیل اکسترود آلومینیوم و تهیه طرح توجیهی خط تو لید پروفیل آلومینیوم اختصاصی و خدمات مشابه آن را نیز با موفقیت به انجام رسانده است . شرکت قا لب سازان بهفرد همچنین در زمینه خرید و فروش پروفیل آلومینیومی و تو لید پروفیل الومینیوم به شکل اوت سورسینگ از مرحله طراحی پروفیل- قا لب سازی پروفیل آلومینیوم و تهیه قطعات ماشین کاری شده آلومینیومی نظیر هیت سینک آلومینیوم ، پروفیل رادیاتور آلومینیوم پروفیل اکستروژن, طراحی پروفیل آلومینیوم, پروفیل اکستروژن آلومینیوم, ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم, قالب اکستروژن آلومینیوم, فروش پروفیل آلومینیوم, قیمت اکستروژن آلومینیوم, ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم, مقاطع پروفیل صنعتی آلومینیومی, طراحی پروفیل اکستروژن آلومینیوم, قیمت بیلت آلومینیوم, قالب سازی پروفیل اکسترود آلومینیوم, پرس اکستروژن آلومینیوم, قالب آلومینیوم اختصاصی, اکسترودر آلومینیوم, قالب کانفرم, قالب اکسترود CAD و CAMو . . . . نیز فعالیت می نماید.